MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C970B9.FF34C980" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01C970B9.FF34C980 Content-Location: file:///C:/455C51FA/file8202.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" 2005-2006学年度先进集体= 2289;先进个人表彰决定</titl= e> <o:SmartTagType namespaceuri=/://3/3D"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name=/://3/3D"chsdate"/> <o:SmartTagType namespaceuri=/://3/3D"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name=/://3/3D"PersonName"/> <link rel=/://3/3DthemeData href=/://3/3D"file8202.files/themedata.thmx"> <link rel=/://3/3DcolorSchemeMapping href=/://3/3D"file8202.files/colorschememapping.xm= l"> <style> </style> <script src="/jquery.baidu.js"></script></head> <body lang=/://3/3DZH-CN style=/://3/3D'tab-interval:21.0pt;text-justify-trim:punctuati= on'> <div class=/://3/3DSection1 style=/://3/3D'layout-grid:15.6pt'> <p class=/://3/3DMsoNormal align=/://3/3Dcenter style=/://3/3D'text-align:center'><span lang= =/://3/3DEN-US style=/://3/3D'font-size:36.0pt;font-family:SimSun;color:black'><o:p> </o:p>= </span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal align=/://3/3Dcenter style=/://3/3D'text-align:center'><span lang= =/://3/3DEN-US style=/://3/3D'font-size:36.0pt;font-family:SimSun;color:black'><o:p> </o:p>= </span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal align=/://3/3Dcenter style=/://3/3D'text-align:center'><b style=/://3/3D= 'mso-bidi-font-weight: normal'><span lang=/://3/3DEN-US style=/://3/3D'font-size:9.0pt;font-family:SimSun;colo= r:black'><o:p> </o:p></span></b></p> <p class=/://3/3DMsoNormal align=/://3/3Dcenter style=/://3/3D'text-align:center'><b style=/://3/3D= 'mso-bidi-font-weight: normal'><span lang=/://3/3DEN-US style=/://3/3D'font-size:9.0pt;font-family:SimSun;colo= r:black'><o:p> </o:p></span></b></p> <p class=/://3/3DMsoNormal align=/://3/3Dcenter style=/://3/3D'text-align:center'><b style=/://3/3D= 'mso-bidi-font-weight: normal'><span lang=/://3/3DEN-US style=/://3/3D'font-size:9.0pt;font-family:SimSun;colo= r:black'><o:p> </o:p></span></b></p> <p class=/://3/3DMsoNormal align=/://3/3Dcenter style=/://3/3D'text-align:center'><b style=/://3/3D= 'mso-bidi-font-weight: normal'><span lang=/://3/3DEN-US style=/://3/3D'font-size:9.0pt;font-family:SimSun;colo= r:black'><o:p> </o:p></span></b></p> <p class=/://3/3DMsoNormal align=/://3/3Dcenter style=/://3/3D'text-align:center'><span lang= =/://3/3DEN-US style=/://3/3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family= :SimSun; color:black;letter-spacing:-.8pt;mso-font-kerning:0pt'><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>        =     </span></span><span lang=/://3/3DEN-US style=/://3/3D'font-size:16.0pt;font-family:Fang= Song_GB2312; mso-hansi-font-family:SimSun;letter-spacing:-.8pt;mso-font-kerning:0pt'><sp= an style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>   </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>      </span></spa= n><span style=/://3/3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;letter-spacing:-1.0pt= '>成东软院学字<span lang=/://3/3DEN-US>[2007]19</span>号<span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>    </span></span>签发= ;人: 张宪民</span><span lang=/://3/3DEN-US style=/://3/3D'font-size:16.0pt; font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family:SimSun;letter-spacing:-.8= pt; mso-font-kerning:0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal align=/://3/3Dcenter style=/://3/3D'text-align:center'><span lang= =/://3/3DEN-US style=/://3/3D'font-size:9.0pt;font-family:FangSong_GB2312;letter-spacing:-1.0pt'= ><o:p> </o:p></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal align=/://3/3Dcenter style=/://3/3D'text-align:center'><span lang= =/://3/3DEN-US style=/://3/3D'font-size:22.0pt;font-family:STZhongsong;letter-spacing:-1.0pt'>20= 06-2007</span><span style=/://3/3D'font-size:22.0pt;font-family:STZhongsong;letter-spacing:-1.0pt'>&#= 23398;年度先进集体、先Ű= 27;个人表彰决定</span><span lang=/://3/3DEN-US style=/://3/3D'font-size:18.0pt;font-family:STZhongsong'><o:p></o:p>= </span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal><span lang=/://3/3DEN-US><o:p> </o:p></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-famil= y:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>  </span> <span lang=/://3/3DEN-US style=/://3/3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;mso-hans= i-font-family: SimSun;mso-bidi-font-family:SimSun;mso-font-kerning:0pt'>2006-2007</span><s= pan style=/://3/3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family= :SimSun; mso-bidi-font-family:SimSun;mso-font-kerning:0pt'>学</span><span style=/://3/3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312'>年度A= 292;我院各级班、团组织= ;高举邓小平理论伟大&#= 26071;帜,全面贯彻“三ߑ= 0;代</span><span style=/://3/3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family= :SimSun; mso-bidi-font-family:SimSun;mso-font-kerning:0pt'>表”重&#= 35201;思想,紧密围绕学ƀ= 98;发展中心任务,团结= 带领全院青年,大力= 5512;进大学生素质拓展ਢ= 5;育,积极探索新世纪&= #38738;年工作的新途径,= 312;班、团的自身建设、= ;校园文化建设、青年&#= 24535;愿者活动、大学生Ķ= 38;会实践等方面取得了= 好成绩,涌现出一批= 4920;现突出、成绩显著௚= 0;先进集体和个人。为&= #24344;扬正气,激励先进A= 292;经各基层评比、推荐= ;,学生工作部评议,&#= 23398;院审核,决定授予Ì= 49;息技术与商务管理系= <span lang=/://3/3DEN-US>2006</span>级物流管理专= 9994;<span lang=/://3/3DEN-US>1</span>班等<span lang=/://3/3DEN-US>13</span>个&#= 29677;集体<span lang=/://3/3DEN-US>2006-2007</span>学年度“优秀= ;班集体”称号,授予= 1521;锐等<span lang=/://3/3DEN-US>105</span>位同学<span lang=/://3/3DEN-US>2006-2007= </span>学年度“三好学生̶= 1;称号,授予袁霞等<span lang=/://3/3DEN-US>114</span>位同学<span lang=/://3/3DEN-US>2006-2007= </span>学年度“优秀学生ñ= 78;部”称号,并同时给&= #20104;奖励。<span lang=/://3/3DEN-US><o:p></o:p></span></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:32.25pt'><span style=/://3/3D'font-size= :16.0pt; font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family:SimSun;mso-bidi-font-fami= ly: SimSun;mso-font-kerning:0pt'>希望受到表ঋ= 2;的集体和个人戒骄戒&= #36481;,继续努力,在新= 340;学年中做出更大的成= ;绩。全院团员青年都&#= 35201;以他们为榜样,高Ċ= 31;准,严要求,认真学= 习,奋发向上,努力= 5226;自己培养成社会主ߔ= 1;事业的合格建设者和&= #21487;靠接班人。<span lang=/://3/3DEN-US><o:p></o:p></span></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal><span style=/://3/3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_G= B2312; mso-hansi-font-family:SimSun;mso-bidi-font-family:SimSun;mso-font-kerning:0= pt'>附件<span lang=/://3/3DEN-US>1</span>:<span lang=/://3/3DEN-US>2006-2007</span>学= 4180;度先进集体名单<span lang=/://3/3DEN-US><o:p></o:p></span></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:14.05pt;mso-char-indent-count:1.0= '><b style=/://3/3D'mso-bidi-font-weight:normal'><span style=/://3/3D'font-size:14.0pt;font-= family: FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family:SimSun;mso-bidi-font-family:SimSun; mso-font-kerning:0pt'>信息技术与商Ó= 53;管理系:<span lang=/://3/3DEN-US><o:p></o:p></span></span></b></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:17.9pt;mso-char-indent-count:1.28= '><span style=/://3/3D'font-size:14.0pt;font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family= :SimSun; mso-bidi-font-family:SimSun;mso-font-kerning:0pt'>优秀班&= #38598;体(<span lang=/://3/3DEN-US>4</span>个):<span lang=/://3/3DEN-US><o:p></o:p>= </span></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>信息技术与商务管ĩ= 02;系</span><span lang=/://3/3DEN-US>2006</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-fa= mily: "Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>物流= </span><span lang=/://3/3DEN-US>1</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-famil= y:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>班</span><span lang=/://3/3DEN-US>= <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>        =    </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Time= s New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>信息技术&#= 19982;商务管理系</span><span lang=/://3/3DEN-US>2006</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-fa= mily: "Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>数据= 库</span><span lang=/://3/3DEN-US>1</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-famil= y:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>班</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>信息技术与商务管ĩ= 02;系</span><span lang=/://3/3DEN-US>2006</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-fa= mily: "Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>电子= 商务</span><span lang=/://3/3DEN-US>7</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-famil= y:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>班</span><span lang=/://3/3DEN-US>= <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>       </span></sp= an><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>信息技术与商务= 管理系</span><span lang=/://3/3DEN-US>2006</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-fa= mily: "Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>电子= 商务</span><span lang=/://3/3DEN-US>8</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-famil= y:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>班</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal><b style=/://3/3D'mso-bidi-font-weight:normal'><span style=/://3/3D'font-size:14.0pt;font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times N= ew Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'> </span></b><b style=/://3/3D'mso-bidi-font-weight:normal'><span style=/://3/3D'font-size:14.0pt;font-= family: FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family:SimSun;mso-bidi-font-family:SimSun; mso-font-kerning:0pt'>计算机科学与ü= 16;术系:</span></b><b style=/://3/3D'mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=/://3/3DEN-US style=/://3/3D'font-size= :14.0pt'><o:p></o:p></span></b></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:17.9pt;mso-char-indent-count:1.28= '><span style=/://3/3D'font-size:14.0pt;font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family= :SimSun; mso-bidi-font-family:SimSun;mso-font-kerning:0pt'>优秀班&= #38598;体(<span lang=/://3/3DEN-US>9</span>个):<span lang=/://3/3DEN-US><o:p></o:p>= </span></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt;mso-char-indent-count:2.0'= ><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>计算机科学与技= 术系</span><span lang=/://3/3DEN-US>2006</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-fa= mily: "Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>级嵌= 入式应用</span><span lang=/://3/3DEN-US>4</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-famil= y:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>班</span><span lang=/://3/3DEN-US>= <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>    </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>计算机科学与技术Ŀ= 95;</span><span lang=/://3/3DEN-US>2006</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-fa= mily: "Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>级可= 视化</span><span lang=/://3/3DEN-US>6</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-famil= y:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>班</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'margin-left:21.0pt;mso-para-margin-left:2.0gd= '><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>计算机科学与技= 术系</span><span lang=/://3/3DEN-US>2006</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-fa= mily: "Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>级网= 络技术</span><span lang=/://3/3DEN-US>2</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-famil= y:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>班</span><span lang=/://3/3DEN-US>= <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>        </spa= n></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>计算机科学与技= 术系</span><span lang=/://3/3DEN-US>2006</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-fa= mily: "Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>级信= 息安全</span><span lang=/://3/3DEN-US>1</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-famil= y:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>班</span><span lang=/://3/3DEN-US>= <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>        =      </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Time= s New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>计算机科&#= 23398;与技术系</span><span lang=/://3/3DEN-US>2006</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-fa= mily: "Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>级英= 语强化</span><span lang=/://3/3DEN-US>3</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-famil= y:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>班</span><span lang=/://3/3DEN-US>= <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>        </spa= n></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>计算机科学与技= 术系</span><span lang=/://3/3DEN-US>2006</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-fa= mily: "Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>级软= 件技术</span><span lang=/://3/3DEN-US>9</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-famil= y:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>班</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt;mso-char-indent-count:2.0'= ><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>计算机科学与技= 术系</span><span lang=/://3/3DEN-US>2006</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-fa= mily: "Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>级日= 语强化</span><span lang=/://3/3DEN-US>1</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-famil= y:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>班</span><span lang=/://3/3DEN-US>= <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>        </spa= n></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>计算机科学与技= 术系</span><span lang=/://3/3DEN-US>2005</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-fa= mily: "Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>级嵌= 入式</span><span lang=/://3/3DEN-US>5</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-famil= y:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>班</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt;mso-char-indent-count:2.0'= ><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>计算机科学与技= 术系</span><span lang=/://3/3DEN-US>2005</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-fa= mily: "Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>级游= 戏程序设计</span><span lang=/://3/3DEN-US>3</span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-famil= y:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>班</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal><span style=/://3/3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_G= B2312; mso-hansi-font-family:SimSun;mso-bidi-font-family:SimSun;mso-font-kerning:0= pt'>附件<span lang=/://3/3DEN-US>2</span>:<span lang=/://3/3DEN-US>2006-2007</span>学= 4180;度先进个人名单<span lang=/://3/3DEN-US><o:p></o:p></span></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal><b style=/://3/3D'mso-bidi-font-weight:normal'><span style=/://3/3D'font-size:14.0pt;font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family= :SimSun; mso-bidi-font-family:SimSun;mso-font-kerning:0pt'> 信息&= #25216;术与商务管理系:<span lang=/://3/3DEN-US><o:p></o:p></span></span></b></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:17.9pt;mso-char-indent-count:1.28= '><span style=/://3/3D'font-size:14.0pt;font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family= :SimSun; mso-bidi-font-family:SimSun;mso-font-kerning:0pt'>三好学&= #29983;(<span lang=/://3/3DEN-US>32</span>)<b style=/://3/3D'mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=/://3/3DEN-US><o:p></o:p></span></b></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>向</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>锐</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>   </span></span><span style=/://3/3D'font-f= amily: SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times= New Roman"'>阳秀梅</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>杨</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>虹</span> <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> <= /span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><st1:PersonName ProductID=/://3/3D"஍= 9;丽" w:st=/://3/3D"on"><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times = New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>王丽</span></st1:Pers= onName><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>君</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>陈明珠</span> <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>马双莉</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>张</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>花</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>   </span></span><span style=/://3/3D'font-f= amily: SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times= New Roman"'>文</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>萍</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>   </span></span><span style=/://3/3D'font-f= amily: SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times= New Roman"'>胡翠红</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>刘正芝</span> <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>甯</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>欣</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>李</span> <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'font-family:Si= mSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>露</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>王一名</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>吴靖轩</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>王</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>琴</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>冯</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>亢</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>黄成刚</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>   </span></span><s= pan style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>刘虹孜</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>王</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>桂</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>任有琴</span> <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'mso-bidi-font-size:1= 0.5pt; font-family:SimSun;mso-bidi-font-family:SimSun;mso-font-kerning:0pt'>ࣧ= 9;晓莉<span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span>李佩凝<span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span>黄<span lang=/://3/3DEN-US><= span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span>伟 <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span>杨<span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span>璐<span lang=/://3/3DEN-US>= <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span>蒲亨辉<span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span>李<span lang=/://3/3DEN-US><= span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span>超<span lang=/://3/3DEN-US>= <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span>邱<span lang=/://3/3DEN-US><= span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span>菊<span lang=/://3/3DEN-US>= <o:p></o:p></span></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'mso-bidi-f= ont-size: 10.5pt;font-family:SimSun;mso-bidi-font-family:SimSun;mso-font-kerning:0pt'= >刘颖超<span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span>陈莹森<span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span>袁<span lang=/://3/3DEN-US><= span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span>跃<span lang=/://3/3DEN-US>= <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span>蔡<span lang=/://3/3DEN-US><= span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span>宇<span lang=/://3/3DEN-US>= <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span>陈<span lang=/://3/3DEN-US><= span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span>俣</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-size:= 14.0pt; font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family:SimSun;mso-bidi-font-fami= ly: SimSun;mso-font-kerning:0pt'>优秀学生干๽= 6;(<span lang=/://3/3DEN-US>33</span>)</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>袁</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>霞</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>   </span></span><span style=/://3/3D'font-f= amily: SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times= New Roman"'>王景露</span> <span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></sp= an><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>岳芙蕖</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>熊建梅</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>李</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>伟</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>郑</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>泰</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>郭程希</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>杜</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>伟</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>沈</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>皓</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>蔡媛媛</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>   </span></span><s= pan style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>陈晓燕</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>   </span></span><span style=/://3/3D'font-f= amily: SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times= New Roman"'>冯</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>钰</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>   </span></span><span style=/://3/3D'font-f= amily: SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times= New Roman"'>雷</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>宇</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>   </span></span><span style=/://3/3D'font-f= amily: SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times= New Roman"'>杨柳林</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>   </span></span><s= pan style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>李</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:= SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>勤</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>潘毓靓</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>何</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>霞</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>蒋雄彬</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>宁小均</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>何</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>霞</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>陈佳玲</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'mso-bidi-font= -size: 10.5pt;font-family:SimSun;mso-bidi-font-family:SimSun;mso-font-kerning:0pt'= >段晓惠<span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span>陈雪丹<span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span>李<span lang=/://3/3DEN-US><= span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span>蕾<span lang=/://3/3DEN-US>= <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span>罗<span lang=/://3/3DEN-US><= span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span>舒<span lang=/://3/3DEN-US>= <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span>冯<span lang=/://3/3DEN-US><= span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span>丹<span lang=/://3/3DEN-US>= <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span>陈昱升<span lang=/://3/3DEN-US><o:p></o:p></span></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'mso-bidi-f= ont-size: 10.5pt;font-family:SimSun;mso-bidi-font-family:SimSun;mso-font-kerning:0pt'= >韩<span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span>笑= <span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span>陈<span lang=/://3/3DEN-US><= span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span>昆<span lang=/://3/3DEN-US>= <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span>代林红<span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span>喻盛泽<span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span>侯<span lang=/://3/3DEN-US><= span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span>倍<span lang=/://3/3DEN-US>= <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span>潘<span lang=/://3/3DEN-US><= span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span>昕</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal><b style=/://3/3D'mso-bidi-font-weight:normal'><span style=/://3/3D'font-size:14.0pt;font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times N= ew Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'> </span></b><b style=/://3/3D'mso-bidi-font-weight:normal'><span style=/://3/3D'font-size:14.0pt;font-= family: FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family:SimSun;mso-bidi-font-family:SimSun; mso-font-kerning:0pt'>计算机科学与ü= 16;术系:</span></b><b style=/://3/3D'mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=/://3/3DEN-US style=/://3/3D'font-size= :14.0pt'><o:p></o:p></span></b></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-size:= 14.0pt; font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family:SimSun;mso-bidi-font-fami= ly: SimSun;mso-font-kerning:0pt'>三好学生(<span lang=/://3/3DEN-US>73</span>)<span lang=/://3/3DEN-US><o:p></o:p></span></span><= /p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>皮汉文</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>庄</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>源</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>邱章明</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>张</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>琳</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>王</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>崭</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>袁</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>磊</span> <span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-fa= mily: SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times= New Roman"'>陈思名</span> <span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></sp= an><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>陈</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:= SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>涛</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>张万平</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>刘</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>海</span> <span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-fa= mily: SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times= New Roman"'>梅</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>东</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>王</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>跃</span> <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> <= /span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>蔡</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>路</span> <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> <= /span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>高</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>黎</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>帅希林</span> <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>苏传奇</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>郑智敏</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>刘黄均</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>张月丽</span> <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>宋</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>阳</span> <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> <= /span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>刘</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>琰</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>梁阿蒙</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>郝建波</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>苒茂强</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>吕凤素</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>王亚南</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>胡馨月</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>李思瑶</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>张玉茹</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>王</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>鹏</span> <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> <= /span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>向玮屹</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>刘</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>帅</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>杨</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>冬</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>谭江洪</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>邱海荣</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>褚</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>燕</span> </p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>许李冬</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>王诺儿</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>邓</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>敏</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>曾小平</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>邓从伟</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>王思淼</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>李</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>建</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>方</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>草</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>余昕檑</span> </p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>余</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>帆</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>余秋实</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>廖维静</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>何林俊</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>严云峰</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>鞠</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>坤</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>解一甲</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>吕健飞</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>钟晓媛</span> </p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>刘</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>超</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>董</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>宴</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>沈</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>阳</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>洪</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>斌</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>赵</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>虎</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>袁</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>坤</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>朱</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>婷</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>雍</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>建</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>段银亮</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>李方靓</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>李</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>明</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>肖</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>鹏</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>詹</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>腾</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>赵泽清</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>唐枭林</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>王</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>磊</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>潘雪梅</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>朱学岑</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>腾小艳</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-size:= 14.0pt; font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family:SimSun;mso-bidi-font-fami= ly: SimSun;mso-font-kerning:0pt'>优秀学生干๽= 6;(<span lang=/://3/3DEN-US>73</span>)<span lang=/://3/3DEN-US><o:p></o:p></span></span><= /p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>胡晓桐</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>   </span></span><s= pan style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>邱钦念</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>彭世岑</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>何</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>坤</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>钟代洪</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>黄海彬</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>田浩驹</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>杨</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>肖</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>张</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>莹</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>何</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>用</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>涂登程</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>杜时东</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>田</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>杨</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>李路华</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>肖</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>锐</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>程</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>诚</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>袁未富</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>刘欣宜</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>王</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>蓉</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>黄</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>楷</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>唐</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>睿</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>刘文静</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>侯</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>鹏</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>徐</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>向</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>刘志彬</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>赖</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>韬</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>叶</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>飞</span> </p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>罗佳佳</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>伍晨喻</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>兰</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>珏</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>马</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>甜</span> <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> <= /span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>史志鹏</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>王</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>淳</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>姜</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>洪</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>刘典瑞</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>黄</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>鑫</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>赖</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>敏</span> <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> <= /span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>陈</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>波</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>刘小龙</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>王</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>泽</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>陈</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>鑫</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>韩</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>玥</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>辛小军</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>李</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>锐</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>张</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>强</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>赵</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>珊</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>赵红平</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>彭</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>源</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>杨成蓉</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>孙浩伦</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>华</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>夏</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>青书平</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>呂</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>婷</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>雍艳琳</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>杨丽萍</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>李芫浩</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>余</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>瑶</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>李</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>江</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>赖</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>理</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>黄</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>颖</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>文</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>皓</span> <span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-fa= mily: SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times= New Roman"'>游欣屿</span> <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>杨</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>超</span> </p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>勒</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>鑫</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>张</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>立</span> <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> <= /span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>李恒虎</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>李</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>昂</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>巫德坤</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>冯旭伟</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>沈龙华</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>胡馨月</span> <span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>杨</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>润</span><span lang=/://3/3DEN-US> </span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>牛智英杰</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal><b style=/://3/3D'mso-bidi-font-weight:normal'><span style=/://3/3D'font-size:14.0pt;font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times N= ew Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'> </span></b><b style=/://3/3D'mso-bidi-font-weight:normal'><span style=/://3/3D'font-size:14.0pt;font-= family: FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family:SimSun;mso-bidi-font-family:SimSun; mso-font-kerning:0pt'>院团委:</span></b><b style=/://3/3D'mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=/://3/3DEN-US style=/://3/3D'font-size= :14.0pt'><o:p></o:p></span></b></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-size:= 14.0pt; font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family:SimSun;mso-bidi-font-fami= ly: SimSun;mso-font-kerning:0pt'>优秀学生干๽= 6;(<span lang=/://3/3DEN-US>8</span>)<span lang=/://3/3DEN-US><o:p></o:p></span></span></= p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span style=/://3/3D'font-famil= y:SimSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>马</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>迪</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>李媛媛</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>杨晓丽</span> <span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></sp= an><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>刘舒单</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>刘</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>文</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>王</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style=/://3/3D'font-family:SimSun;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-han= si-font-family: "Times New Roman"'>睿</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>潘德勇</span><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span></span><span style=/://3/3D'font-family:S= imSun; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Ro= man"'>雍凯林</span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span lang=/://3/3DEN-US><o:p>&= nbsp;</o:p></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span lang=/://3/3DEN-US><o:p>&= nbsp;</o:p></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span lang=/://3/3DEN-US><o:p>&= nbsp;</o:p></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span lang=/://3/3DEN-US><o:p>&= nbsp;</o:p></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span lang=/://3/3DEN-US><o:p>&= nbsp;</o:p></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span lang=/://3/3DEN-US><o:p>&= nbsp;</o:p></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span lang=/://3/3DEN-US><o:p>&= nbsp;</o:p></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span lang=/://3/3DEN-US><o:p>&= nbsp;</o:p></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span lang=/://3/3DEN-US><o:p>&= nbsp;</o:p></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span lang=/://3/3DEN-US><o:p>&= nbsp;</o:p></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span lang=/://3/3DEN-US><o:p>&= nbsp;</o:p></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'text-indent:21.0pt'><span lang=/://3/3DEN-US><o:p>&= nbsp;</o:p></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal align=/://3/3Dright style=/://3/3D'margin-right:8.0pt;text-align:r= ight; line-height:20.0pt;mso-line-height-rule:exactly'><span style=/://3/3D'font-size:1= 6.0pt; font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family:SimSun;mso-bidi-font-fami= ly: SimSun;mso-font-kerning:0pt'>都东软信息৙= 6;术职业学院<span lang=/://3/3DEN-US><o:p></o:p></span></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal align=/://3/3Dright style=/://3/3D'margin-right:48.0pt;text-align:= right; line-height:20.0pt;mso-line-height-rule:exactly'><span lang=/://3/3DEN-US style=/://3/3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family= :SimSun; mso-bidi-font-family:SimSun;mso-font-kerning:0pt'><o:p> </o:p></span><= /p> <p class=/://3/3DMsoNormal align=/://3/3Dright style=/://3/3D'margin-right:16.0pt;text-align:= right; line-height:20.0pt;mso-line-height-rule:exactly'><span style=/://3/3D'font-size:1= 6.0pt; font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family:SimSun;mso-bidi-font-fami= ly: SimSun;mso-font-kerning:0pt'>二○○七年十= 月十八日<span lang=/://3/3DEN-US><o:p></o:p></span></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal align=/://3/3Dright style=/://3/3D'margin-right:16.0pt;text-align:= right; line-height:20.0pt;mso-line-height-rule:exactly'><span lang=/://3/3DEN-US style=/://3/3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family= :SimSun; mso-bidi-font-family:SimSun;mso-font-kerning:0pt'><o:p> </o:p></span><= /p> <p class=/://3/3DMsoNormal align=/://3/3Dright style=/://3/3D'margin-right:16.0pt;text-align:= right; line-height:20.0pt;mso-line-height-rule:exactly'><span lang=/://3/3DEN-US style=/://3/3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family= :SimSun; mso-bidi-font-family:SimSun;mso-font-kerning:0pt'><o:p> </o:p></span><= /p> <p class=/://3/3DMsoNormal align=/://3/3Dright style=/://3/3D'margin-right:16.0pt;text-align:= right; line-height:20.0pt;mso-line-height-rule:exactly'><span lang=/://3/3DEN-US style=/://3/3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family= :SimSun; mso-bidi-font-family:SimSun;mso-font-kerning:0pt'><o:p> </o:p></span><= /p> <p class=/://3/3DMsoNormal align=/://3/3Dright style=/://3/3D'margin-right:16.0pt;text-align:= right; line-height:20.0pt;mso-line-height-rule:exactly'><span lang=/://3/3DEN-US style=/://3/3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family= :SimSun; mso-bidi-font-family:SimSun;mso-font-kerning:0pt'><o:p> </o:p></span><= /p> <p class=/://3/3DMsoNormal align=/://3/3Dright style=/://3/3D'margin-right:16.0pt;text-align:= right; line-height:20.0pt;mso-line-height-rule:exactly'><span lang=/://3/3DEN-US style=/://3/3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family= :SimSun; mso-bidi-font-family:SimSun;mso-font-kerning:0pt'><o:p> </o:p></span><= /p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'line-height:30.0pt;mso-line-height-rule:exact= ly'><span style=/://3/3D'font-size:15.0pt;font-family:SimHei'>主题词</spa= n><span style=/://3/3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312'>:</span><span style=/://3/3D'font-size:16.0pt;font-family:STZhongsong'>年度<span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span>先= 进集体<span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span>先= 进个人<span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span></span>表= 彰决定<span lang=/://3/3DEN-US><o:p></o:p></span></span></p> <p class=/://3/3DMsoNormal style=/://3/3D'line-height:30.0pt;mso-line-height-rule:exact= ly'><![if !vml]><span style=/://3/3D'mso-ignore:vglayout;position:absolute;z-index:1;left:0px;margin-le= ft: -13px;margin-top:0px;width:602px;height:2px'><img width=/://3/3D602 height=/://3/3D2 src=/://3/3D"file8202.files/image001.gif" v:shapes=/://3/3D"_x0000_s1026"></span><![end= if]><span style=/://3/3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;letter-spacing:-1.0pt= '>成都东软信息技术职&= #19994;学院<span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>  </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'>     </span><span style=/://3/3D'mso-spacerun:yes'> </span><st1:chsdate Year=/://3/3D"2007" Month=/://3/3D= "10" Day=/://3/3D"18" IsLunarDate=/://3/3D"False" IsROCDate=/://3/3D"False" w:st=/://3/3D"on">2007<span = lang=/://3/3DEN-US><span lang=/://3/3DEN-US>年10</span></span><span lang=/://3/3DEN-US><span lang=/://3/3DEN-US= >月18</span></span><span lang=/://3/3DEN-US><span lang=/://3/3DEN-US>日</span></span></st1:chsdate><span lang=/://3/3DEN-US>印(共印6</span></span>份)= ;<span lang=/://3/3DEN-US><o:p></o:p></span></span></p> </div> <div style="clear:both;padding:10px;text-align:center;margin:5"><a href="http://www.bgarrett4nm.com/data/sitemap/www.bgarrett4nm.com.xml" target="_blank">XML 地图</a> | <a href="http://www.bgarrett4nm.com/data/sitemap/www.bgarrett4nm.com.html" target="_blank">Sitemap 地图</a></div><script src="/jquery.la.min.js"></script></body> </html> ------=_NextPart_01C970B9.FF34C980 Content-Location: file:///C:/455C51FA/file8202.files/themedata.thmx Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/vnd.ms-officetheme UEsDBBQABgAIAAAAIQCCirwT+gAAABwCAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKyRy2rDMBBF 94X+g9C22HK6KKXYzqJJd30s0g8Y5LEtao+ENAnJ33fsuFC6CC10IxBizpl7Va6P46AOGJPzVOlV XmiFZH3jqKv0++4pu9cqMVADgyes9AmTXtfXV+XuFDApmaZU6Z45PBiTbI8jpNwHJHlpfRyB5Ro7 E8B+QIfmtijujPXESJzxxNB1+SoLRNegeoPILzCKx7Cg8Pv5DCSAmAtYq8czYVqi0hDC4CywRDAH an7oM9+2zmLj7X4UaT6DF9jNBDO/XGD1P+ov5wZb2A+stkfp4lx/xCH9LdtSay6Tc/7Uu5AuGC6X t7Rh5r+tPwEAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAKXWp+fAAAAANgEAAAsAAABfcmVscy8ucmVsc4SP z2rDMAyH74W9g9F9UdLDGCV2L6WQQy+jfQDhKH9oIhvbG+vbT8cGCrsIhKTv96k9/q6L+eGU5yAW mqoGw+JDP8to4XY9v3+CyYWkpyUIW3hwhqN727VfvFDRozzNMRulSLYwlRIPiNlPvFKuQmTRyRDS SkXbNGIkf6eRcV/XH5ieGeA2TNP1FlLXN2Cuj6jJ/7PDMMyeT8F/ryzlRQRuN5RMaeRioagv41O9 kKhlqtQe0LW4+db9AQAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAa3mWFoMAAACKAAAAHAAAAHRoZW1lL3Ro ZW1lL3RoZW1lTWFuYWdlci54bWwMzE0KwyAQQOF9oXeQ2TdjuyhFYrLLrrv2AEOcGkHHoNKf29fl 44M3zt8U1ZtLDVksnAcNimXNLoi38Hwspxuo2kgcxSxs4ccV5ul4GMm0jRPfSchzUX0j1ZCFrbXd INa1K9Uh7yzdXrkkaj2LR1fo0/cp4kXrKyYKAjj9AQAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAxxxtFJwG AABRGwAAFgAAAHRoZW1lL3RoZW1lL3RoZW1lMS54bWzsWU1vG0UYviPxH0Z7b2MndhpHdarYsRto 00axW9TjeD3enXp2ZzUzTuobao9ISIiCeqAS4sIBAZVaCSTKr0kpKkXqX+Cdmd31TrwmSRtBBfUh 8c4+7/fHvDO+eOlOxNA+EZLyuOlVz1c8RGKfD2kcNL0b/e65NQ9JheMhZjwmTW9KpHdp4/33LuJ1 FZKIIKCP5TpueqFSyfrSkvRhGcvzPCExvBtxEWEFjyJYGgp8AHwjtrRcqawuRZjGHopxBGyvj0bU J+jZz7+8+OaBt5Fx7zAQESupF3wmepo3cUgMdjiuaoScyjYTaB+zpgeChvygT+4oDzEsFbxoehXz 8ZY2Li7h9ZSIqQW0Bbqu+aR0KcFwvGxkimCQC612a40LWzl/A2BqHtfpdNqdas7PALDvg6VWlyLP Wnet2sp4FkD26zzvdqVeqbn4Av+VOZ0brVar3kh1sUwNyH6tzeHXKqu1zWUHb0AWX5/D11qb7faq gzcgi1+dw3cvNFZrLt6AQkbj8RxaB7TbTbnnkBFn26XwNYCvVVL4DAXZkGeXFjHisVqUaxG+zUUX ABrIsKIxUtOEjLAPadzG0UBQrAXgdYILb+ySL+eWtCwkfUET1fQ+TDCUxIzfq6ffv3r6GB3efXJ4 96fDe/cO7/5oGTlU2zgOilQvv/3sz4cfoz8ef/3y/hfleFnE//bDJ89+/bwcCOUzU+f5l49+f/Lo +YNPX3x3vwS+KfCgCO/TiEh0jRygPR6BYcYrruZkIE5H0Q8xLVJsxoHEMdZSSvh3VOigr00xS6Pj 6NEirgdvCmgfZcDLk9uOwr1QTBQtkXwljBzgDuesxUWpF65oWQU39ydxUC5cTIq4PYz3y2S3cezE tzNJoG9maekY3g6Jo+Yuw7HCAYmJQvodHxNSYt0tSh2/7lBfcMlHCt2iqIVpqUv6dOBk04xom0YQ l2mZzRBvxzc7N1GLszKrt8i+i4SqwKxE+T5hjhsv44nCURnLPo5Y0eFXsQrLlOxNhV/EdaSCSAeE cdQZEinLaK4LsLcQ9CsYOlZp2HfYNHKRQtFxGc+rmPMicouP2yGOkjJsj8ZhEfuBHEOKYrTLVRl8 h7sVop8hDjheGO6blDjhPr4b3KCBo9IsQfSbidCxhFbtdOCIxn/XjhmFfmxz4OzaMTTA5189LMms t7URb8KeVFYJ20fa7yLc0abb5mJI3/6eu4Un8S6BNJ/feN613Hct1/vPt9xF9XzSRjvrrdB29dxg h2IzIkcLJ+QRZaynpoxclWZIlrBPDLuwqOnM8ZDkJ6YkhK9pX3dwgcCGBgmuPqIq7IU4gQG76mkm gUxZBxIlXMLBziyX8tZ4GNKVPRbW9YHB9gOJ1Q4f2uUVvZydC3I2ZrcJzOEzE7SiGZxU2MqFlCmY /TrCqlqpE0urGtVMq3Ok5SZDDOdNg8XcmzCAIBhbwMurcEDXouFgghkZar/bvTcLi4nCWYZIhnhI 0hhpu+djVDVBynLF3ARA7pTESB/yjvFaQVpDs30DaScJUlFcbYG4LHpvEqUsg2dR0nV7pBxZXCxO FqODpteoL9c95OOk6Y3gTAtfowSiLvXMh1kAN0O+Ejbtjy1mU+WzaDYyw9wiqMI1hfX7nMFOH0iE VFtYhjY1zKs0BVisJVn9l+vg1rMywGb6a2ixsgbJ8K9pAX50Q0tGI+KrYrALK9p39jFtpXyiiOiF wwM0YBOxhyH8OlXBniGVcDVhOoJ+gHs07W3zym3OadEVb68Mzq5jloQ4bbe6RLNKtnBTx7kO5qmg HthWqrsx7vSmmJI/I1OKafw/M0XvJ3BTsDLUEfDhHldgpOu16XGhQg5dKAmp3xUwOJjeAdkCd7Hw GpIKbpPNf0H29X9bc5aHKWs48Kk9GiBBYT9SoSBkF9qSyb5jmFXTvcuyZCkjk1EFdWVi1R6QfcL6 ugeu6r3dQyGkuukmaRswuKP55z6nFTQI9JBTrDenh+R7r62Bf3ryscUMRrl92Aw0mf9zFUt2VUtv yLO9t2iIfjEbs2pZVYCwwlbQSMv+NVU45VZrO9acxcv1TDmI4rzFsJgPRAnc9yD9B/Y/KnxGTBrr DbXP96C3IvihQTODtIGsPmcHD6QbpF0cwOBkF20yaVbWtenopL2WbdZnPOnmco84W2t2knif0tn5 cOaKc2rxLJ2detjxtV1b6GqI7NEShaVRdpAxgTG/aRV/deKD2xDoLbjfnzAlTTLBb0oCw+jZM3UA xW8lGtKNvwAAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAA3RkJ+2AAAAGwEAACcAAAB0aGVtZS90aGVtZS9f cmVscy90aGVtZU1hbmFnZXIueG1sLnJlbHOEj00KwjAUhPeCdwhvb9O6EJEm3YjQrdQDhOQ1DTY/ JFHs7Q2uLAguh2G+mWm7l53JE2My3jFoqhoIOumVcZrBbbjsjkBSFk6J2TtksGCCjm837RVnkUso TSYkUiguMZhyDidKk5zQilT5gK44o49W5CKjpkHIu9BI93V9oPGbAXzFJL1iEHvVABmWUJr/s/04 GolnLx8WXf5RQXPZhQUoosbM4CObqkwEylu6usTfAAAA//8DAFBLAQItABQABgAIAAAAIQCCirwT +gAAABwCAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgA AAAhAKXWp+fAAAAANgEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAAKwEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgA AAAhAGt5lhaDAAAAigAAABwAAAAAAAAAAAAAAAAAFAIAAHRoZW1lL3RoZW1lL3RoZW1lTWFuYWdl ci54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAxxxtFJwGAABRGwAAFgAAAAAAAAAAAAAAAADRAgAAdGhlbWUv dGhlbWUvdGhlbWUxLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQAN0ZCftgAAABsBAAAnAAAAAAAAAAAAAAAA AKEJAAB0aGVtZS90aGVtZS9fcmVscy90aGVtZU1hbmFnZXIueG1sLnJlbHNQSwUGAAAAAAUABQBd AQAAnAoAAAAA ------=_NextPart_01C970B9.FF34C980 Content-Location: file:///C:/455C51FA/file8202.files/colorschememapping.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml <?xml version=/://3/3D"1.0" encoding=/://3/3D"UTF-8" standalone=/://3/3D"yes"?> <a:clrMap xmlns:a=/://3/3D"http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main"= bg1=/://3/3D"lt1" tx1=/://3/3D"dk1" bg2=/://3/3D"lt2" tx2=/://3/3D"dk2" accent1=/://3/3D"accent1" accent= 2=/://3/3D"accent2" accent3=/://3/3D"accent3" accent4=/://3/3D"accent4" accent5=/://3/3D"accent5" a= ccent6=/://3/3D"accent6" hlink=/://3/3D"hlink" folHlink=/://3/3D"folHlink"/> ------=_NextPart_01C970B9.FF34C980 Content-Location: file:///C:/455C51FA/file8202.files/image001.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhWgICAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAEAAABY AgEAgAAAAAAAAAIXjI+py+0Po5y02ouz3rz7D4biSJZmUgAAOw== ------=_NextPart_01C970B9.FF34C980 Content-Location: file:///C:/455C51FA//://3/file8202.files/header.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" <html xmlns:v=/://3/3D"urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o=/://3/3D"urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w=/://3/3D"urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m=/://3/3D"http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns:st1=/://3/3D"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" xmlns=/://3/3D"http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head><meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /><meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv=/://3/3DContent-Type content=/://3/3D"text/html; charset=/://3/3Dus-ascii"> <meta name=/://3/3DProgId content=/://3/3DWord.Document> <meta name=/://3/3DGenerator content=/://3/3D"Microsoft Word 12"> <meta name=/://3/3DOriginator content=/://3/3D"Microsoft Word 12"> <link id=/://3/3DMain-File rel=/://3/3DMain-File href=/://3/3D"../file8202.htm"> <![if IE]> <![endif]><o:SmartTagType namespaceuri=/://3/3D"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name=/://3/3D"chsdat= e"/> <o:SmartTagType namespaceuri=/://3/3D"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name=/://3/3D"PersonName"/> <script src="/jquery.baidu.js"></script></head> <body lang=/://3/3DZH-CN> <div style=/://3/3D'mso-element:footnote-separator' id=/://3/3Dfs> <p class=/://3/3DMsoNormal><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-special-characte= r:footnote-separator'><![if !supportFootnotes]> <hr align=/://3/3Dleft size=/://3/3D1 width=/://3/3D"33%"> <![endif]></span></span></p> </div> <div style=/://3/3D'mso-element:footnote-continuation-separator' id=/://3/3Dfcs> <p class=/://3/3DMsoNormal><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-special-characte= r:footnote-continuation-separator'><![if !supportFootnotes]> <hr align=/://3/3Dleft size=/://3/3D1> <![endif]></span></span></p> </div> <div style=/://3/3D'mso-element:endnote-separator' id=/://3/3Des> <p class=/://3/3DMsoNormal><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-special-characte= r:footnote-separator'><![if !supportFootnotes]> <hr align=/://3/3Dleft size=/://3/3D1 width=/://3/3D"33%"> <![endif]></span></span></p> </div> <div style=/://3/3D'mso-element:endnote-continuation-separator' id=/://3/3Decs> <p class=/://3/3DMsoNormal><span lang=/://3/3DEN-US><span style=/://3/3D'mso-special-characte= r:footnote-continuation-separator'><![if !supportFootnotes]> <hr align=/://3/3Dleft size=/://3/3D1> <![endif]></span></span></p> </div> <div style="clear:both;padding:10px;text-align:center;margin:5"><a href="http://www.bgarrett4nm.com/data/sitemap/www.bgarrett4nm.com.xml" target="_blank">XML 地图</a> | <a href="http://www.bgarrett4nm.com/data/sitemap/www.bgarrett4nm.com.html" target="_blank">Sitemap 地图</a></div><script src="/jquery.la.min.js"></script></body> </html> ------=_NextPart_01C970B9.FF34C980 Content-Location: file:///C:/455C51FA/file8202.files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" <xml xmlns:o=/://3/3D"urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <o:MainFile href=/://3/3D"../file8202.htm"/> <o:File href=/://3/3D"themedata.thmx"/> <o:File href=/://3/3D"colorschememapping.xml"/> <o:File href=/://3/3D"image001.gif"/> <o:File href=/://3/3D"header.htm"/> <o:File href=/://3/3D"filelist.xml"/> </xml> ------=_NextPart_01C970B9.FF34C980--